Get it on Google Play
Download on the App Store

कसारा घाट : मुंबई नाशिक हायवे

 

मुंबई नाशिक हायवेचा कसारा घाट भयानक आहे कारण इथे भूत दिसण्याचे आणि भूत असण्याची जाणीव होण्याचे बरेच किस्से आहेत. कधी कुणाला मान नसलेली वृध्द महिला दिसते तर कुणाला झाडावर बसलेला वृध्द पुरुष, रस्त्याच्या दोनही बाजूला घनदाट झाडी असल्या कारणाने रात्रीच्या वेळी हा रस्ता जास्तच भीतीदायक वाटतो.