Get it on Google Play
Download on the App Store

गाड्या

कोणतीही गाडी, विमान, ट्रेन, जहाज काही असो, ते आपल्याला सांगतात की आपले आयुष्य कोणत्या दिशेने वाहत आहे आणि पुढील प्रवासावर आपले किती नियंत्रण आहे. गाड्या आपल्याला आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याची शक्ती आणि धाडस देतात आणि त्याचबरोबर आपल्या मार्गातील अडचणींबद्दल आपल्याला कल्पना देतात.