Get it on Google Play
Download on the App Store

सॉकर


सॉकर या शब्दाचा शोध इंग्लंड ने लावला होता. हा शब्द म्हणजे "असोसिएशन फुटबॉल" या शब्दांचे संक्षिप्त रूप आहे, त्याला नंतर "असोक फुटबॉल" म्हटलं जाऊ लागलं. कालांतराने त्याला सॉकर असं संबोधलं जाऊ लागलं.