Get it on Google Play
Download on the App Store

किट कॅट


अमेरिका सोडून बाकी साऱ्या जगभरात किट कॅट चं उत्पादन नेस्ले कंपनी करते. अमेरिकेत हेर्शी नावाची कंपनी किट कॅटचे उत्पादन करते.

 अंतरराष्ट्रीय किट कॅट लोगो 


अमेरिका किट कॅट लोगो