Get it on Google Play
Download on the App Store

संजय वन

http://runninginindia.rocks/wp-content/uploads/2015/07/Sanjay-Van.jpg

१० किलोमीटर क्षेत्रफळात पसरलेल्या या भागात लहान मुलांचे आत्मे दिसल्याचे दावे केले गेलेले आहेत, जी मुले सारखी खेळत असतात. आतून हे जंगल घनदाट आणि अतिशय भयावह आहे.