Get it on Google Play
Download on the App Store

खूनी दरवाजा

http://www.trip2in.com/pics/data/b89b90ac-904a-40fe-9ccd-561e62193e3aKhooni_Darwaza_Delhi.jpg

इथेच बहादूर शाह जफरच्या तीन मुलांना इंग्रजांनी मारुन टाकले होते. असे म्हणतात की, तेव्हापासून तीनही मुलगे भूत बनून इथे वावरत असतात