Get it on Google Play
Download on the App Store

करबला कब्रस्तान

http://4.bp.blogspot.com/-2qgUlSth2j0/VobOJUC0ouI/AAAAAAAAHgY/PeesL7MNyRs/s1600/WP_20151227_020.jpg

जसे नाव, तसे कब्रस्तान. फिल्मी कब्रस्तान प्रमाणे इथे देखील सावल्या, भूत दिसणे आणि त्यांच्या चाळ्यांचे साक्षीदार आहेत इथे आसपास राहणारे लोक.