Get it on Google Play
Download on the App Store

गूढकथा भाग ८ (Marathi)


प्रभाकर पटवर्धन pvpdada@gmail.com
मानवी मनाला अगम्य अशा अनेक गोष्टी या जगात आहेत.विद्यमान शास्त्रीय कसोटीवर सिद्ध होऊ शकणार नाही अशा कांही गोष्टी असतात.भूतकथा व गूढकथा यामधील सीमारेषा कांही वेळा अस्पष्ट असते. गूढ स्वरुपाच्या अश्या या कथा आहेत.
READ ON NEW WEBSITE