Get it on Google Play
Download on the App Store

विचारतरंग (Marathi)


प्रभाकर पटवर्धन
जे.कृष्णमूर्तीच्या अपारंपारिक व सर्व आध्यात्मिक विचारांना छेद देणार्‍या परंतु पूर्णपणे आध्यात्मिक असलेल्या विचारानी माझ्यावर न भूतो न भविष्यती अशी पकड बसविली.जगाकडे बघण्याचा माझा चष्माच बदलला.त्यातून मला दिसलेले जग तुम्हाला यातून दिसेल.
READ ON NEW WEBSITE

Chapters

1 अनाग्रह योग 

2 अपेक्षा

3 अहंकार (निरहंकार)

4 आनंदाची गुरुकिल्ली 

5 आपण कशाच्या शोधात आहोत ?

6 आपण कसे ऐकतो व कसे ऐकले पाहिजे

7 आपण कुठे असतो ?

8 एक होता ससा व एक होते कासव

9 साधू

10 एकनाथ महाराज

11 कंटाळा

12 क्रोध

13 क्षणभंगुर

14 खरा बलवान कोण

15 खरे स्वातंत्र्य

16 गुरूची आवश्यकता आहे काय

17 चक्रवर्ती

18 जादूचा चेंडू

19 जीवनाची अपरिहार्यता

20 ज्ञात व अज्ञात

21 ज्ञानसागर

22 टीका

23 तुझे रूप चित्ती राहो तुझे मुखी नाम

24 तू माझा सांगाती

25 दिवा स्वप्न व कठोर परिश्रम

26 दुःख क्लेश इत्यादी

27 दृष्टिकोन - काका कालेलकर

28 देवदास

29 देैव व प्रयत्न

30 द्वेष मत्सर असूया राग इत्यादी विषयी-

31 धर्म

32 धारणा

34 नार्सिसस

35 निरहंकारी शंकराचार्य

36 परमेश्वर

37 पोकळी

38 प्रतिक्रिया

39 प्रार्थना एकाग्रता व ध्यान

40 प्रेम

41 फूटपटया

42 बदल

43 बदला बद्दल

44 बहिर्मन व अंतर्मन

45 बोधकथा

46 भगवान

47 भीति

48 भूतकथा

49 मानसिक गोंधळा विषयी

50 मी कोण?

51 मृत्यूची भीती

52 मोह व भीति

53 राष्ट्राभिमान

54 रिकामपणाची बडबड

55 विश्वास

56 शरण जाणे

57 शांततेचे महत्त्व (आजोबा व त्यांचा नातू )

58 शिक्षण ज्ञान व सत्य

59 शिस्त

60 श्रद्धा

61 संकट

62 संत उमर आणि भटका माणूस

63 सत्य व असत्य

64 संबंधमयता

65 समज व समंजसपणा

66 समर्थन

६७ समस्या

६८ साधू व विंचू

६९ सुख व दुःख

७० स्मरण

७१ स्वनिरीक्षण व जागृतता

७२ स्वर्ग आणि नरक

७३ स्वशॊध

७४ स्वावलंबन

७५ हिमनग

७६ कलियुग

७७ दिव्य दृष्टी

७८ काळोख

७९ मीचे दृढीकरण