Get it on Google Play
Download on the App Store

जंजाळ (Marathi)


अक्षय मिलिंद दांडेकर
हि कथा पूर्णपणे काल्पनिक आहे. हिचा वास्तवाशी काहीही संबंध नाही. केवळ एक कल्पनाविलास या सदरातच वाचकांनी या कथेचा आस्वाद घ्यावा.
READ ON NEW WEBSITE