Get it on Google Play
Download on the App Store

गिनी पिग (Marathi)


अक्षय मिलिंद दांडेकर
एखाद्या जोखमीच्या वैज्ञानिक प्रयोगात मानवाचे शरीर वापरण्याऐवजी एक छोटासा उंदीर सदृश प्राण्यावर प्रयोग केला जातो त्या प्राण्याला गिनी पिग म्हणतात.
READ ON NEW WEBSITE