Get it on Google Play
Download on the App Store

चीन चा ध्वज
 


चीन चा ध्वज १ ऑक्टोबर १९४९ रोजी स्वीकार करण्यात आला होता. त्यांच्या ध्वजातील लाल रंग हे कम्युनिस्ट अभियानाच चिन्ह आहे आणि तो लोकांचा पारंपारिक रंगही आहे. मोठी सोनेरी चांदणी कम्युनिज्म चं प्रतिक आहे तर ४ छोट्या चांदण्या म्हणजे सामाजिक स्तराच प्रतिक आहेत.