Get it on Google Play
Download on the App Store

आगळेवेगळे आवाज ऐकु येण :


जर आपल्याला आगळेवेगळे आवाज जसे कि कुणाच्या तरी चालण्याचे, ओरबाडण्याचे, पैंजणाचे, दरवाजा ठोठावण्याचे, काही पडण्याचे, इत्यादी आवाज जर येत असतील तर ते संकेत चुकीचे आहेत.