Get it on Google Play
Download on the App Store

अचानक अत्तर किंवा परफ्यूमचा सुगंध येणे

घरात कुणीही अत्तर किंवा परफ्यूम यांसारखी कुठलीही सुवासिक वस्तु लावली नसेल, आणि तरीही अचानक असा सुवास आला तर अस होऊ शकत कि एखादी प्रेतआत्मा आपल्या जवळून गेली असेल.