Get it on Google Play
Download on the App Store

एखाद्या वस्तूच अचानक अदृश्य होणएखादी वस्तु अचानक अदृश्य होत असेल आणि पुन्हा डोळ्यासमोर येत असेल तर अशा वस्तु सांभाळून ठेवा कदाचित अशा वस्तु अदृश्य शक्तीच्या आवडीच्या असतील.