Get it on Google Play
Download on the App Store

जर अचानक जोराने दरवाजा बंद झाला

घरात जर एखादी अशी खोली असेल, ज्याच्या दरवाज्याला हळूच ढकलल्यावरही तो जोराने बंद होत असेल तर हे शुभ संकेत नाहीत, अस होऊ शकत कि त्या ठिकाणी अदृश्य शक्तीचा वास आहे.