Get it on Google Play
Download on the App Store

दीक्षा

महंमदाच्या स्वत:च्या काळात जबरदस्तीने इस्लामची दीक्षा दिली जात नव्हती.