Get it on Google Play
Download on the App Store

नावडे नावडे आतां संसार

( राग-मारु; ताल-धुमाळी )


नावडे नावडे आतां संसार । येणे गोपाळे वेधिले अंतर वो बाइये ।
चपळ नयन बाणी भेदिले वो । मनमोहन आठवे निरंतर वो बाइये ॥ध्रु०॥
वसंतसमयी निशा निवळ वो । हरि वेणु वाजवितो मंजुळ वो बाइये ।
रहा हो रहा हो स्थिर तुम्ही । तेणे गुणे माझे मन चंचळ वो बाइये ॥१॥
अविद्याविषय नको सासुर वो । चाड नाही मज मायामाहियेरे वो बाइये ।
मधुर श्रवणे वृत्ति मोहरिली । रामदासाच्या दातारे वो बाइये ॥२॥