Get it on Google Play
Download on the App Store

डोलत डोलत चाले

( राग-जयजयवंती; ताल-दादरा )
डोलत डोलत चाले । श्रवणी कुंडल हाले ।
भेदिक वचन बोले । चित्तचोरटा ॥१॥
सकळ कळांचा हरी । भेटवा हो झडकरी ।
तयाविण देहा उरी । नाही साजणी ॥२॥
चपळनयनबाणी । भेदीले वो साजणी ।
पाहतां न पुरे धणी । डोळियांची ॥३॥
ऐसा हरि लाघवी । मुनिजनां वेधु लावी ।
रामीरामदास कवी । साबडा म्हणे ॥४॥