Get it on Google Play
Download on the App Store

भवानी तलवारीचे रहस्य (धारावाहिक कादंबरी) (Marathi)


Fantasy Editor
एका अज्ञात काळांत मराठी देशांत एक काळी शक्ती अचानक वर सरते. ह्या काळ्या शक्तीपासून फक्त एक तरुण राजा देशाला वाचवू शकतो. पण ह्यासाठी महाराजांना अनेक लोकांची मदत लागेल. ह्या थरारक भयकथेला अनेक पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत.
READ ON NEW WEBSITE