Get it on Google Play
Download on the App Store

विविध कालगणना (Marathi)


प्रभाकर फडणीस
विविध धर्मी लोकांच्या वर्षगणनेची देत असलेली माहिती कोणा एकाच पुस्तकावरून दिलेली नाही. निरनिराळ्या वेब-साइट्स वरून ती जमा केलेली आहे. त्यामुळे लेखकाचे नाव देता येत नाही. क्षमस्व!
READ ON NEW WEBSITE