Get it on Google Play
Download on the App Store

स्मृतिचित्रे (Marathi)


प्रभाकर पटवर्धन pvpdada@gmail.com
माझ्या जवळजवळ नव्वद वर्षांच्या आयुष्याचे सिंहावलोकन करीत असताना कांही प्रसंग,काही व्यक्ती, ठळकपणे डोळ्यासमोर आल्या.त्यांतील कांही घटनांचे,भेटलेल्या व्यक्तींचे, मला त्या दिसल्या,जाणवल्या, त्यानुसार शब्दीकरण केलेले आहे.यात कल्पनेचा कांहीही भाग नाही.
READ ON NEW WEBSITE

Chapters

०१ यात्रा (डोर्ले ते शेटफळे)

०२ यात्रा (होडीतून)

०३ यात्रा (नाशिक ते गुळे व्हाया महाबळेश्वर)

०४ यात्रा (नाशिक ते गुळे व्हाया रनपार)

०५ यात्रा (नाशिक ते गुळे)

०६ यात्रा--- दुर्गम----- खडतर

०७ डोळे

०८ दहाचा आकडा

०९ कातकरी

१० गणपतीपुळे पहिले दर्शन

११ चमत्कार

१२ बेस्ट (बॉम्बे इलेट्रिकल सप्लाय ॲन्ड ट्रॅम कंपनी)

१३ पावस १

१४ पावस २

१५ पोत एक अजब उपचार

१६ ऐशी वर्षांपूर्वीचा कोकणातील दुर्गम प्रवास

१७ नाशिकचे पहिले दर्शन

१८ देव तारी त्याला कोण मारी

१९ अनुभव-तो (मृत्यू)

२० आमचॊ गांव

२१ आमचे घर

२२ आमची म्हैस

२३ आमचा ग्रामोफोन

२४ आणखी काही दिव्यौषधी

२५ जे कृष्णमूर्ती व मी

२६ कोर्टाची पायरी

२७ दंतकथा

२८ दिव्यौषधी

२९ मी व योग

३० मन्या

३१ मला साप चावतो

३२ मुंज

३३ मी सौ.ला स्कूटरवरून पाडतो

३४ मी ड्रायव्हिंग लायसन्स काढतो

३५ मामा

३६ माझ्या स्कुटर्स

३७ माझ्या शिक्षणाची चित्तरकथा १

३८ माझ्या शिक्षणाची चित्तरकथा २

३९ माझ्या शिक्षणाची चित्तरकथा ३

४० माझ्या शिक्षणाची चित्तरकथा ४

४१ माझ्या शिक्षणाची चित्तरकथा ५

४२ माझा धाकटा भाऊ

४३ माझा शाळेतील पहिला दिवस

४४ माझी आई

४५ माझी पाकिटमारी

४६ माझे आजोळ

४७ माझे डोर्लॅ

४८ भाऊ

४९ लक्ष्मण

५० विठ्ठल

५१ अण्णा

५२ अप्पा

५३ मी लेखक कसा झालो

५४ राम हमारा जप करे

५५ मी दादा कसा झालो