Get it on Google Play
Download on the App Store

भारतीय संस्कृती 150

सत्पुत्र सत्कुळात निर्माण होतो यातील अर्थ हाच होय. तपस्येच्या पोटी सदंकुर निर्माण होतात. ज्या समाजात तपस्या आहे, तळमळ आहे, धडपड आहे, ध्येयाचा ध्यास आहे, त्या समाजात महात्मे अवतीर्ण होतात. भगवान बुध्द जन्माला येण्यापूर्वी भारतात प्रचंड वैचारिक चळवळ सुरू होती. हे खरे का ते खरे, याचे वाद उत्कटपणाने ठायी ठायी चालले होते. ठिकठिकाणी चर्चा व अभ्यासमंडळे दिसत होती. अशा त्या प्रचंड वैचारिक खळबळीतून भगवान बुध्द जन्माला आले. त्या वैचारिक लाटेवरचा शुध्द-स्वच्छ फेस म्हणजे हा महान सिध्दार्थ !

आपल्या अनंत धडपडींना वळण देणारा, आपल्या अपरंपार प्रयत्नांना अर्थ प्राप्त करून देणारा असा महापुरुष पाहिला, म्हणजे हृदय उचंबळून येतो. आईला आपल्या नऊ मास वाहिलेल्या कष्टांचे व प्रसववेदनांचे प्रत्यक्ष गोरेगोमटे साजिरेगोजिरे फळ पाहून जसे प्रेमाचे भरते येते, तसेच जनतेला होते. जनता महापुरुषाची जननी असते. या महापुरुषाच्या नामाचे उच्चारण करताना जनतेला अपूर्व स्फूर्ती येते.

नाम जपण्यात काय अर्थ आहे, असे आपण सहज म्हणतो. परंतु नाम जपनात अपार सामर्थ्य आहे, 'वन्दे मातरम्' मंत्राचा जप करीत लहान मुले फटके हसत खातात ! 'भारतमाता की जय' म्हणत हुतात्मे फाशी जातात ! 'महात्मा गांधी की जय' म्हणत स्त्रिया लाठीमार शिरावर घेतात ! 'इन्किलाब जिंदाबाद' म्हणत क्रांतिकारक गोळीसमोर उभे राहतात !

नामजपन म्हणजे ध्येयाचे जपन. महात्मा गांधी म्हणजे हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य ! रामनाम म्हणजे रावणाचे निर्दालन व पददलितांचे उध्दरण. गोपाळकृष्ण म्हणजे भेदातीत प्रेम, स्त्री-शूद्र-वैश्यांस प्रेमाने समान लेखणे. कार्ल मार्क्स की जय, लेनिन की जय, म्हणजे सर्व श्रमजीवी लोकांचे महान वैभव. त्या एकेका नावात अनंत अर्थ असतो, त्या एका नामोच्चारणात अपार स्फूर्ती असते. माझ्या ध्येयाचे ते मूर्तिमंत स्मरण असते. ते स्मरण माझ्या मरणावर स्वार होते.

अवतारी पुरुष तरी निर्भय का असतो ? त्याच्या ठिकाणी ती वज्रालाही वाकविणारी शक्ती कोठून येते ? अवतारी पुरुषाला माहीत असते, की मी एकटा नाही. मी म्हणजे हे लाखो लोक. या लाखो लोकांचे मी प्रतीक आहे. लाखो लोकांशी मी जोडलेला आहे. लाखो लोकांचे लाखो हात माझ्याभोवती आहेत. माझ्या अंगाला हात लावणे म्हणजे लाखो लोकांच्या अंगाला हात लावणे आहे. माझा अपमान करणे म्हणजे लाखो लोकांचा तो अपमान आहे.

आज महात्मा गांधी का एकटे आलेत ? लाखो चरख्यांवर सूत कातणारे लाखो लोक त्या सुताने त्यांच्याशी चिरबध्द झालेले आहेत. ग्रामसेवा करणारे हजारो लोक महात्माजींशी जोडलेले आहेत. हरिजनसेवा करणारे शेकडो बंधू महात्माजींशी जोडलेले आहेत. हिंदु-मुस्लिम ऐक्य करू पाहणारे, जातीय तंटे मिटविणारे, दारूबंदी करू पाहणारे, सारे महात्माजींशी जोडलेले आहेत. या कोट्यवधी लोकांची ही जनताजनार्दनाची सुदर्शनशक्ती महात्माजींच्या भोवती फिरत आहे.

आणि जवाहरलाल का एकटे आहेत ? पददलितांची बाजू घेणारे, मदोन्मत्तांचा व खुशालचेंडूंचा नक्षा उतरू पाहणारे, श्रमाची महती ओळखणारे, शेतकरी-कामकरी लोकांसाठी बलिदान करू पाहणारे, त्यांची संघटना करणारे, मानव्याचा खरा धर्म ओळखणारे, बाकी सारे दंभ दूर भिरकावून देणारे असे हजारो लोक जवाहरलालांभोवती उभे आहेत, आणि ज्यांच्यासाठी जवाहरलाल जळफळत आहेत, तडफडत आहेत ते कोट्यवधी हिंदु-मुसलमान भाई त्यांच्याशी जोडलेले आहेत. म्हणून जवाहरलाल यांच्या शब्दात तेज आहे, वाणीत ओज आहे, दृष्टीत तेजस्विता आहे.

भारतीय संस्कृती

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
भारतीय संस्कृती 1 भारतीय संस्कृती 2 भारतीय संस्कृती 3 भारतीय संस्कृती 4 भारतीय संस्कृती 5 भारतीय संस्कृती 6 भारतीय संस्कृती 7 भारतीय संस्कृती 8 भारतीय संस्कृती 9 भारतीय संस्कृती 10 भारतीय संस्कृती 11 भारतीय संस्कृती 12 भारतीय संस्कृती 13 भारतीय संस्कृती 14 भारतीय संस्कृती 15 भारतीय संस्कृती 16 भारतीय संस्कृती 17 भारतीय संस्कृती 18 भारतीय संस्कृती 19 भारतीय संस्कृती 20 भारतीय संस्कृती 21 भारतीय संस्कृती 22 भारतीय संस्कृती 23 भारतीय संस्कृती 24 भारतीय संस्कृती 25 भारतीय संस्कृती 26 भारतीय संस्कृती 27 भारतीय संस्कृती 28 भारतीय संस्कृती 29 भारतीय संस्कृती 30 भारतीय संस्कृती 31 भारतीय संस्कृती 32 भारतीय संस्कृती 33 भारतीय संस्कृती 34 भारतीय संस्कृती 35 भारतीय संस्कृती 36 भारतीय संस्कृती 37 भारतीय संस्कृती 38 भारतीय संस्कृती 39 भारतीय संस्कृती 40 भारतीय संस्कृती 41 भारतीय संस्कृती 42 भारतीय संस्कृती 43 भारतीय संस्कृती 44 भारतीय संस्कृती 45 भारतीय संस्कृती 46 भारतीय संस्कृती 47 भारतीय संस्कृती 48 भारतीय संस्कृती 49 भारतीय संस्कृती 50 भारतीय संस्कृती 51 भारतीय संस्कृती 52 भारतीय संस्कृती 53 भारतीय संस्कृती 54 भारतीय संस्कृती 55 भारतीय संस्कृती 56 भारतीय संस्कृती 57 भारतीय संस्कृती 58 भारतीय संस्कृती 59 भारतीय संस्कृती 60 भारतीय संस्कृती 61 भारतीय संस्कृती 62 भारतीय संस्कृती 63 भारतीय संस्कृती 64 भारतीय संस्कृती 65 भारतीय संस्कृती 66 भारतीय संस्कृती 67 भारतीय संस्कृती 68 भारतीय संस्कृती 69 भारतीय संस्कृती 70 भारतीय संस्कृती 71 भारतीय संस्कृती 72 भारतीय संस्कृती 73 भारतीय संस्कृती 74 भारतीय संस्कृती 75 भारतीय संस्कृती 76 भारतीय संस्कृती 77 भारतीय संस्कृती 78 भारतीय संस्कृती 79 भारतीय संस्कृती 80 भारतीय संस्कृती 81 भारतीय संस्कृती 82 भारतीय संस्कृती 83 भारतीय संस्कृती 84 भारतीय संस्कृती 85 भारतीय संस्कृती 86 भारतीय संस्कृती 87 भारतीय संस्कृती 88 भारतीय संस्कृती 89 भारतीय संस्कृती 90 भारतीय संस्कृती 91 भारतीय संस्कृती 92 भारतीय संस्कृती 93 भारतीय संस्कृती 94 भारतीय संस्कृती 95 भारतीय संस्कृती 96 भारतीय संस्कृती 97 भारतीय संस्कृती 98 भारतीय संस्कृती 99 भारतीय संस्कृती 100 भारतीय संस्कृती 101 भारतीय संस्कृती 102 भारतीय संस्कृती 103 भारतीय संस्कृती 104 भारतीय संस्कृती 105 भारतीय संस्कृती 106 भारतीय संस्कृती 107 भारतीय संस्कृती 108 भारतीय संस्कृती 109 भारतीय संस्कृती 110 भारतीय संस्कृती 111 भारतीय संस्कृती 112 भारतीय संस्कृती 113 भारतीय संस्कृती 114 भारतीय संस्कृती 115 भारतीय संस्कृती 116 भारतीय संस्कृती 117 भारतीय संस्कृती 118 भारतीय संस्कृती 119 भारतीय संस्कृती 120 भारतीय संस्कृती 121 भारतीय संस्कृती 122 भारतीय संस्कृती 123 भारतीय संस्कृती 124 भारतीय संस्कृती 125 भारतीय संस्कृती 126 भारतीय संस्कृती 127 भारतीय संस्कृती 128 भारतीय संस्कृती 129 भारतीय संस्कृती 130 भारतीय संस्कृती 131 भारतीय संस्कृती 132 भारतीय संस्कृती 133 भारतीय संस्कृती 134 भारतीय संस्कृती 135 भारतीय संस्कृती 136 भारतीय संस्कृती 137 भारतीय संस्कृती 138 भारतीय संस्कृती 139 भारतीय संस्कृती 140 भारतीय संस्कृती 141 भारतीय संस्कृती 142 भारतीय संस्कृती 143 भारतीय संस्कृती 144 भारतीय संस्कृती 145 भारतीय संस्कृती 146 भारतीय संस्कृती 147 भारतीय संस्कृती 148 भारतीय संस्कृती 149 भारतीय संस्कृती 150 भारतीय संस्कृती 151 भारतीय संस्कृती 152 भारतीय संस्कृती 153 भारतीय संस्कृती 154 भारतीय संस्कृती 155 भारतीय संस्कृती 156 भारतीय संस्कृती 157 भारतीय संस्कृती 158 भारतीय संस्कृती 159 भारतीय संस्कृती 160 मातृभोजन गीत भारतीय संस्कृती 162 भारतीय संस्कृती 163 भारतीय संस्कृती 164 भारतीय संस्कृती 165 भारतीय संस्कृती 166 भारतीय संस्कृती 167 भारतीय संस्कृती 168 भारतीय संस्कृती 169 भारतीय संस्कृती 170 भारतीय संस्कृती 171 भारतीय संस्कृती 172 भारतीय संस्कृती 173 भारतीय संस्कृती 174 भारतीय संस्कृती 175 भारतीय संस्कृती 176 भारतीय संस्कृती 177 भारतीय संस्कृती 178 भारतीय संस्कृती 179 भारतीय संस्कृती 180 भारतीय संस्कृती 181 भारतीय संस्कृती 182 वाघ मानव परस्पर सबंधं निबंध