Get it on Google Play
Download on the App Store

विंचू

सहजीं सहज स्वयें स्थिती । स्वभावें भावना आर्तक आली स्थिती ।

अलक्ष लक्षणा विकार उत्पत्ती । हां हां मज विंचवें खादलें अवचितीं ॥ १ ॥

अहं विंचवें खादलें करू काय । किती मीपणा ब्रह्मांडीं भरला माय ।

अष्टांगीं चढला तेणें तळमळी होय । कर्मभोग आद्ळीतो हातपाय ॥ २ ॥

जीव शिवाचिये संधींमाजीं होता । तो मज झोंबिता मी काय करूं आतां ।

धरी मारी तंव रिघाला आतवता । कांहीं केलिया वो नुतरे सर्वथा ॥ ३ ॥

अतिंचिंतेच्या थोर येताती तिडका । वित्तहानीच्या वेगीं उठती भडका ।

द्वंद्वबाधेचा न साहे धडका । विषयलोभाच्या आदळती थडका ॥ ४ ॥

बहुमन ते थोर तळमळ । कामिनीकामाची नित्य जळजळ ।

पुत्रलोभाचे लागती इंगळ । लोकलाजेची अंगीं लागे कळ ॥ ५ ॥

नित्यनिंदेची खरस येत तोंडा । कर्मस्वेदाचा सर्वांगीं चाले लोंढा ।

त्याचा उतारु नव्हे नव्हे उदंडा । जेथें झोंबला तें नेती जे निधाना ।

माझी मज न साहे उदरवेदना । वेगीं पाचारा निजगुणीं जनार्दना ।

त्याचे नामें निरसे व्यथा नाना ॥ ७ ॥

ऐसिये अनुतापें तापली अनुदिन । भाव सद्‍गुरूजी पातला आपण ।

अनन्यगतीं धरितां तयाचे चरण । तेणें हस्तक मस्तकीं रक्षा केली पूर्ण ॥ ८ ॥

भावें लागतां गे मज त्याचिया पाया । त्यानें कळ सोडोनि मोकळी केली काया ।

ब्रह्माहमस्मि विंचु आणिला गे ठायां । थोर तळमळ माझी गेली विलया

॥ ९ ॥

विंचु उतरतां मीपणामाजीं ठक । तेणें सहित उतरिलें विषय विख ।

बंधमोक्ष अहं सोहं सुखःदुख । वेदनें सहित उतरविलें देख ॥ १० ॥

एका जनार्दनीं आलागे निजगुणी । विष उतरुनी तेणें केलें अगुणी ।

स्वानंद कोंदला आनंद गिळुनी । देहविदेह गेले विसरुनी ॥ ११ ॥

भारुडे

स्तोत्रे
Chapters
आंधळा चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार... अंबा अयोध्येचा हो देव्हारा माझे कुळीची कुळस्वामिनी बहिरा जालो या या जगी संसार नगरी बाजार भरला भाई अलक्ष लक्ष मी भिकारी आम्ही परात्पर भिकारी चौदेहांची घेऊनी दीक्षा चिन्मय चिद्रुप अक्षय डोळा अलक्ष लक्ष पाहवेना आम्ही परात्पर देशी नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशी संन्याशी भूत जबर मोठे गं बाई आंधळा पांगळा आंधळा पांगळा झालो मी अंधपंगु आंधळा पांगळा दाते बहु असती परि भवानी मी तुझा भुत्या खरा ... पंधरा सतरांचा सतरांचा हा ... चोपदार आला चोपदार आला ॥धृ... मोडकेसे घर तुटकेसे छप्पर ... सुंदरे, चिद्‌‍घने, माझे र... एडका मदन तो केवळ ॥ध्रु॥ ... सफेद कलंदर फकीर ।बाबा सफे... फकीर फकीर फकीर गाय अगा ते परम शुभ ऐक । लाभ द... आरता येरे धाकुट्या मुला ।... संचित बरवें लिहिलें । भाग... जोहार मायबाप जोहार । सकळ ... जोहार मायबाप जोहार । मी स... अयोध्येचा हो देव्हारा । आ... चल चल चल । निरंजन जंगलका ... पलखम्यानें चार जुग ज्यावे... संसार बाजेगिरी देख । दुरल... चल चल चल । याद करो गुरु ग... सुनो संत सज्जन भाई । हम त... प्राप्ती एक भजन विरुद्ध ।... सगरमें बाजी पतालमें बाजी ... संचित बरवें लिहिलें । भाग... लगे ढोल लगे ढोल । जरी तुझ... श्रीकृष्ण माया जी पाहे । ... गौळण गौळण गौळण होळी जागल्या जागर जंगम जोगवा जोहार जोशी जोशी जोशी अष्टपदी भटीण भटीण बैल छापा डोहो गाय गोपाळ हळदुली कहाणी कंजारीण कोल्हाटीण कुंटीण कुत्रें लग्न मुलगी नीति पांखरू पिंगळा महाद्वारीं बोली बो... पिंगळा पिंगळा पिंगळा पोपट रहाट सर्प सासुरवास सासुरवास शंखीण डंखीण शंखीण डंखीण शिमगा सौरी सौरी सौरी सौरी सौरी सौरी सौरी स्वप्न थट्टा टिटवी विंचू व्यापार आडबंग बाहुलें भूत भूत धांवा धांवा द्रौपदीचा धांवा किल्ला कोडें कोडें कोडें नवल नवल नवल नवल नवल नवल नवल पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाळणा पाळणा पाळणा पाळणा अभयपत्र अर्ज अर्जदस्त विनंतीपत्र थाक टिळा अभयपत्र अर्जाचा जाब जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार मायबाप जोहार । याच ... जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार ताकीदपत्र पत्र कौलपत्र कौल जमाखर्च जाबचिठ्ठी नानक नानक जोगी चिरंजीवपद बुलबुल भांड भांड भांड भांड फुलवरा फकीर फकीर फकीर मेसाबाई हुशारी हापसी गारुडी गारुडी गारुडी गारुडी गारुडी गारुड गावगुंड गावगुंड दरवेश यलमा सटवाई मरीआई महालक्ष्मी महालक्ष्मी गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ अंबा महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण जागल्या जागल्या डौर अक्कल बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी फुगडी फुगडी वैदीण वैदू कानोबा खेळिया कोडे कोल्हाटी कोल्हाटीण मल्हारी माळी मानभाव मानभाव मांग मुका नकटी नानक नवलाई पिसा पिसा पोर संसार संन्यास सर्प सौरी सौरी वाघ्या वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वटवाघूळ वेणु