Get it on Google Play
Download on the App Store

महारीण

जोहार मायबाप जोहार करितें । सकळ सभा स्तुति मायबापासीं सांगतें । आपल्या घरचें गार्‍हाणे देतें । ऐका की जी मायबाप ॥ १ ॥

तुम्ही म्हणाल कोण कोठील काई । मी तो आहे अनादिसिद्ध दाई । माझें नांव तो असे सकाई । हा तो जांवई माझ्या बापाचा की जी मायबाप ॥ २ ॥

हा तर फिरत फिरत आला । एकही नवरी न ये याच्या मनाला । माझे स्वरूप पाहून बोलता झाला । मम जनकासी की जी मायबाप ॥ ३ ॥

माझें स्वरूप देखिलें पहा नयनीं । मी तो केवळ लक्ष्मीची ज्येष्ठ भगिनी । दुसरी उपमा शूर्पणखेच्या वानी । शेखी आली लंकेहुनी । पती भक्षणार्थ की जी मायबाप ॥ ४ ॥

माझें स्वरूप देखिलें जेव्हां का । यानें माझ्या बापास मोजिला पैका । एक ढबु पैसा वरी एक आडका । वीस कवड्या की जी मायबाप ॥ ५ ॥

अषाढमासीं धरिलें लग्न । तीर्थ अमावस्या पौर्णिमा पूर्ण । भद्रा व्यतीपात जाणून । कुयोगी लग्न धरिलें की जी मायबाप ॥ ६ ॥

यानें लग्नांत करणी केली मोठी । माझे बापासी काळी ना जुनी लंगोटी । माझे आईस नाडीयाची आटी । मग कैंची की जी मायबाप ॥ ७ ॥

बहु रेलचेल याच्या बोलाची । डेंगुमेंगु दक्षणा कैंची । पहा गोष्टी करितो उंची । लुच्यावानी की जी मायबाप ॥ ८ ॥

लग्न करुनी घरासी आणिले । घर पाहून बहुत संतोष झाले । चहुंकडून वारा भराभर चाले । ऐसे देखिलें की० ॥ ९ ॥

याचे घरांत मनुष्यांची वस्ती भारी । पाहते तंव एकुलती एक म्हातारी । ती नित अन्न अन्न करी । लोकांचे घरीं तुकड्यासाठीं की जी मायबाप ॥ १० ॥

पायलीभर धान्य आणावें जरीं । तीन शेर ठेवावें याच्या पायांवरी । शेरांत दोघींनी कैशा परी । गुजरान करावी की जी मायबाप ॥ ११ ॥

हा तंव शंखाचा शंखपाळ । याच्या घरीं नांदती कडकडीत तिन्ही काळ । याच्या घरींपैशाचा दुष्काळ । मग तेलामिठाचा विचार कैसा होईल की जी मायबाप ॥ १२ ॥

कपाळ माझें कैसें फुटलें । तक्र पिऊन शरीर पुष्ट झालें । शिस्न पेलूं सारखें चाळलें । संततीचें मूळ खुंटले की जी मायबाप ॥ १३ ॥

ऐसें बोलतां राग आला असेल मनीं । पहा कैसा दिसतो सूर्यसुत दंडपाणी । पाहतो जैसा वक्र शनी । षण्मासींचा की जी मायबाप ॥ १४ ॥

आतां असो हा संवाद । याचा आमचा जन्मोजन्मींचा संमंद । संत-सभेसी केलाविनोद । सहज रीतीनें की जी मायबाप ॥ १५ ॥

एका जनार्दनीं जोहार । रात्र सरली सोंगें आहेत फार । संतांसीं दंडवत वारंवार । मी करतें की जी मायबाप । १६ ॥

भारुडे

स्तोत्रे
Chapters
आंधळा चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार... अंबा अयोध्येचा हो देव्हारा माझे कुळीची कुळस्वामिनी बहिरा जालो या या जगी संसार नगरी बाजार भरला भाई अलक्ष लक्ष मी भिकारी आम्ही परात्पर भिकारी चौदेहांची घेऊनी दीक्षा चिन्मय चिद्रुप अक्षय डोळा अलक्ष लक्ष पाहवेना आम्ही परात्पर देशी नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशी संन्याशी भूत जबर मोठे गं बाई आंधळा पांगळा आंधळा पांगळा झालो मी अंधपंगु आंधळा पांगळा दाते बहु असती परि भवानी मी तुझा भुत्या खरा ... पंधरा सतरांचा सतरांचा हा ... चोपदार आला चोपदार आला ॥धृ... मोडकेसे घर तुटकेसे छप्पर ... सुंदरे, चिद्‌‍घने, माझे र... एडका मदन तो केवळ ॥ध्रु॥ ... सफेद कलंदर फकीर ।बाबा सफे... फकीर फकीर फकीर गाय अगा ते परम शुभ ऐक । लाभ द... आरता येरे धाकुट्या मुला ।... संचित बरवें लिहिलें । भाग... जोहार मायबाप जोहार । सकळ ... जोहार मायबाप जोहार । मी स... अयोध्येचा हो देव्हारा । आ... चल चल चल । निरंजन जंगलका ... पलखम्यानें चार जुग ज्यावे... संसार बाजेगिरी देख । दुरल... चल चल चल । याद करो गुरु ग... सुनो संत सज्जन भाई । हम त... प्राप्ती एक भजन विरुद्ध ।... सगरमें बाजी पतालमें बाजी ... संचित बरवें लिहिलें । भाग... लगे ढोल लगे ढोल । जरी तुझ... श्रीकृष्ण माया जी पाहे । ... गौळण गौळण गौळण होळी जागल्या जागर जंगम जोगवा जोहार जोशी जोशी जोशी अष्टपदी भटीण भटीण बैल छापा डोहो गाय गोपाळ हळदुली कहाणी कंजारीण कोल्हाटीण कुंटीण कुत्रें लग्न मुलगी नीति पांखरू पिंगळा महाद्वारीं बोली बो... पिंगळा पिंगळा पिंगळा पोपट रहाट सर्प सासुरवास सासुरवास शंखीण डंखीण शंखीण डंखीण शिमगा सौरी सौरी सौरी सौरी सौरी सौरी सौरी स्वप्न थट्टा टिटवी विंचू व्यापार आडबंग बाहुलें भूत भूत धांवा धांवा द्रौपदीचा धांवा किल्ला कोडें कोडें कोडें नवल नवल नवल नवल नवल नवल नवल पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाळणा पाळणा पाळणा पाळणा अभयपत्र अर्ज अर्जदस्त विनंतीपत्र थाक टिळा अभयपत्र अर्जाचा जाब जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार मायबाप जोहार । याच ... जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार ताकीदपत्र पत्र कौलपत्र कौल जमाखर्च जाबचिठ्ठी नानक नानक जोगी चिरंजीवपद बुलबुल भांड भांड भांड भांड फुलवरा फकीर फकीर फकीर मेसाबाई हुशारी हापसी गारुडी गारुडी गारुडी गारुडी गारुडी गारुड गावगुंड गावगुंड दरवेश यलमा सटवाई मरीआई महालक्ष्मी महालक्ष्मी गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ अंबा महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण जागल्या जागल्या डौर अक्कल बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी फुगडी फुगडी वैदीण वैदू कानोबा खेळिया कोडे कोल्हाटी कोल्हाटीण मल्हारी माळी मानभाव मानभाव मांग मुका नकटी नानक नवलाई पिसा पिसा पोर संसार संन्यास सर्प सौरी सौरी वाघ्या वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वटवाघूळ वेणु