Get it on Google Play
Download on the App Store

किल्ला

धुम धुम बार उडविला । ऐसा गलीम कोण आला ।

त्यानें किल्ल्यासी वेढा दिला । तो आज ऐकिला ॥ १ ॥

राजा पुसे प्रधानाला । कां रे कशाचा आवाज आला ।

वेढा फौजेचा पडला । कसा वांचवीन जीवित्वाला ॥ २ ॥

फौजेचा आकार पाहिला । तोफा जडल्या रे किल्ल्याला ।

या रयतीत फितूर झाला । माझा संगती मिळाला त्याला ॥ ३ ॥

आतां कैसा राहिला किल्ला । या किल्ल्याचा आधार केला ।

मुजुमदारानेंच फितुर केला । आतां आश्रय कोण जाणिला ॥ ४ ॥

कोण वांचवील माझ्या प्राणाला । प्रधान विसंगीत होऊनि पडला ।

मातकर्‍याचा पहिला अबुला । विश्वासाचा हुजर्‍या मेला ॥ ५ ॥

कोण सांभाळील या किल्ल्याला । किल्ल्याचा पहिलाच पाया पडला ।

खबर नाहीं पायदळाला । तोफेचा म्होरेस्वार गेला ॥ ६ ॥

निदानीं आश्रा नाहीं किल्ल्याला । तोंडपुरचा दरवाजा पडला ।

धक्का लागला गांडियेसी । त्यानें मार्गच अवघा मोडिला ।

अंतकाळ आला राजाला ॥ ७ ॥

तोफा लावून चार्‍ही कोण । चार्‍ही बुरुज गेले पडून ।

धुगधुगीत राजाचें मन । मग कशास हो हैराण ॥ ८ ॥

यम चोपदार नेती बांधोन । सहस्त्र अंगा लावोन ।

तप्त अर्गळा मुखीं घालून । तप्त भूमीवर चालवून ॥ ९ ॥

सुळीं दिला राजा जाण । केलें कर्मे झाडा देऊन ।

गेलें तसेंच उसनें देणें । राज्याच्या अंतीं नर्क जाण ॥ १० ॥

ऐसे बोलविती प्रजाजन । शेवटीं राजा गेला निर्गुण ।

सावध म्हणे जनार्दन । धोका झाला ॥ ११ ॥

भारुडे

स्तोत्रे
Chapters
आंधळा चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार... अंबा अयोध्येचा हो देव्हारा माझे कुळीची कुळस्वामिनी बहिरा जालो या या जगी संसार नगरी बाजार भरला भाई अलक्ष लक्ष मी भिकारी आम्ही परात्पर भिकारी चौदेहांची घेऊनी दीक्षा चिन्मय चिद्रुप अक्षय डोळा अलक्ष लक्ष पाहवेना आम्ही परात्पर देशी नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशी संन्याशी भूत जबर मोठे गं बाई आंधळा पांगळा आंधळा पांगळा झालो मी अंधपंगु आंधळा पांगळा दाते बहु असती परि भवानी मी तुझा भुत्या खरा ... पंधरा सतरांचा सतरांचा हा ... चोपदार आला चोपदार आला ॥धृ... मोडकेसे घर तुटकेसे छप्पर ... सुंदरे, चिद्‌‍घने, माझे र... एडका मदन तो केवळ ॥ध्रु॥ ... सफेद कलंदर फकीर ।बाबा सफे... फकीर फकीर फकीर गाय अगा ते परम शुभ ऐक । लाभ द... आरता येरे धाकुट्या मुला ।... संचित बरवें लिहिलें । भाग... जोहार मायबाप जोहार । सकळ ... जोहार मायबाप जोहार । मी स... अयोध्येचा हो देव्हारा । आ... चल चल चल । निरंजन जंगलका ... पलखम्यानें चार जुग ज्यावे... संसार बाजेगिरी देख । दुरल... चल चल चल । याद करो गुरु ग... सुनो संत सज्जन भाई । हम त... प्राप्ती एक भजन विरुद्ध ।... सगरमें बाजी पतालमें बाजी ... संचित बरवें लिहिलें । भाग... लगे ढोल लगे ढोल । जरी तुझ... श्रीकृष्ण माया जी पाहे । ... गौळण गौळण गौळण होळी जागल्या जागर जंगम जोगवा जोहार जोशी जोशी जोशी अष्टपदी भटीण भटीण बैल छापा डोहो गाय गोपाळ हळदुली कहाणी कंजारीण कोल्हाटीण कुंटीण कुत्रें लग्न मुलगी नीति पांखरू पिंगळा महाद्वारीं बोली बो... पिंगळा पिंगळा पिंगळा पोपट रहाट सर्प सासुरवास सासुरवास शंखीण डंखीण शंखीण डंखीण शिमगा सौरी सौरी सौरी सौरी सौरी सौरी सौरी स्वप्न थट्टा टिटवी विंचू व्यापार आडबंग बाहुलें भूत भूत धांवा धांवा द्रौपदीचा धांवा किल्ला कोडें कोडें कोडें नवल नवल नवल नवल नवल नवल नवल पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाईक पाळणा पाळणा पाळणा पाळणा अभयपत्र अर्ज अर्जदस्त विनंतीपत्र थाक टिळा अभयपत्र अर्जाचा जाब जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार मायबाप जोहार । याच ... जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार जोहार ताकीदपत्र पत्र कौलपत्र कौल जमाखर्च जाबचिठ्ठी नानक नानक जोगी चिरंजीवपद बुलबुल भांड भांड भांड भांड फुलवरा फकीर फकीर फकीर मेसाबाई हुशारी हापसी गारुडी गारुडी गारुडी गारुडी गारुडी गारुड गावगुंड गावगुंड दरवेश यलमा सटवाई मरीआई महालक्ष्मी महालक्ष्मी गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ गोंधळ अंबा महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण महारीण जागल्या जागल्या डौर अक्कल बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी बेटकुळी फुगडी फुगडी वैदीण वैदू कानोबा खेळिया कोडे कोल्हाटी कोल्हाटीण मल्हारी माळी मानभाव मानभाव मांग मुका नकटी नानक नवलाई पिसा पिसा पोर संसार संन्यास सर्प सौरी सौरी वाघ्या वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वटवाघूळ वेणु